Câu hỏi thường gặp

   

Có, tất cả các thiết bị WizarPOS đều hỗ trợ thanh toán NFC. Các thiết bị này được chứng nhận bởi Visa payWave, MasterCard payPass, Amex expresspay, Discover D-PAS và JCB J-Speedy. WizarPOS cũng hỗ trợ Apple Pay, Google Pay và Samsung Pay.

   

Có, mã PIN-on-glass đủ an toàn để bảo vệ mã PIN của chủ thẻ miễn là thiết bị được chứng nhận theo PCI PTS. Trách nhiệm về an toàn bảo mật sẽ được chuyển từ merchant sang tổ chức thẻ trong trường hợp có bất kỳ vi phạm bảo mật nào.

   

Có, nhưng chỉ khi Android POS này được chứng nhận theo PCI PTS, được điều chỉnh bởi Hội đồng Tiêu chuẩn Bảo mật PCI https://www.pcisecuritystandards.org/, được hỗ trợ bởi tất cả các tổ chức thẻ thanh toán toàn cầu. Mục tiêu chính của PCI SSC là bảo vệ dữ liệu thẻ Ghi nợ / Thẻ tín dụng.

Thiết bị đầu cuối Q1 của WizarPOS là một trong những thiết bị đầu cuối Android được chứng nhận PCI PTS đầu tiên trên thế giới.

Câu hỏi của bạn không có ở đây? Hãy liên hệ với tư vấn để được giải đáp ngay.